معرفی

مشخصات فردی

نیلوفر نیکقدم

نام - نام خانوادگی : نیلوفر   نیکقدم

پست الکترونیکی : n_nikghadam@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

-          استادیار پایه 18، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده هنر و معماری، گروه تحصیلات تکمیلی معماری

-          مدرس و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهـران جنوب، گروه معماری، از نیمسال دوم 77-76 تاکنون

-          مدرس مدعو، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، گروه طراحی محیط، نیمسال اول 85-84

-          مدرس مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران سما، از نیمسال دوم 80-79 تا نیمسال دوم 81-80

-          عضو شورای تخصصی معماری دانشکده هنر و معماری از 1392 تا کنون

-          عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری از بهمن 1393 به مدت یک سال و از مهر 1395 به مدت یک سال

-          عضو و سرپرست کمیته تخصصی معماری شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی از اردیبهشت ماه 1394 به مدت دو سال

-          عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری از آبان 1395 به مدت یک سال

-          مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معماری (کارشناسی ارشد و دکتری) از خرداد 1395 تا شهریور 1396، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  

-          مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری گرایش منظر از مرداد 1395 تا شهریور 1396، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

-          مدیر گروه دکتری معماری از خرداد 1395 به مدت یک سال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، پردیس بین الملل کیشعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران از 1377 تا کنون

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از 1378 تا کنونتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تحصیلات تکمیلی معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی گروه تحصیلات تکمیلی معماری

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1/11/77

نیلوفر نیک قدم
نیلوفر نیکقدم

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^